blog background

Каква екологична цена плащаме, когато купуваме евтини дрехи в изобилие?

“Бързата мода” струва 400 кв.м земя, 9 куб.м вода и 391 кг ресурси годишно на човек

Данните са на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и показват какво изисква средното потребление на текстилни продукти от един човек в ЕС към 2020 г. Цифрите онагледяват негативното въздействие върху планетата и ресурсите ѝ, което има т.нар. “бърза мода”.

Европейският съюз полага целенасочени усилия за справяне с проблема с текстилни отпадъци. Предлага стратегии и правила, с които да се удължи жизненият цикъл на дрехите и да се стимулира рециклирането им.

Производството на текстил изисква много ресурси

Изчислено е, че през 2015 г. текстилната и шивашка промишленост в света е използвала 79 млрд. куб. м вода, а по данни на Европейската агенция за околната среда, нуждата от вода за цялата икономика на ЕС е възлязла на 266 млрд. куб. м. За производството на една памучна тениска например са нужни 2700 л прясна вода, а това е  количество, което един човек потребява за година и половина.

По данни на ЕАОС, за средното потребление на текстил от един човек в ЕС за 2020 г. са били нужни 9 куб. м вода. Не по-малко ценни ресурси, които текстилната индустрия ползва през същата година, са земята и суровините  – 400 кв. м. земя и 391 килограма първични суровини са използвани за средното потребление на текстил от 1 човек.

За 20% от замърсената прясната вода в света е отговорна текстилната индустрия

Около 20% от замърсената прясна вода в глобален план е резултат от дейността на текстилната индустрия и конкретно употребата на продукти за боядисване на платовете и крайната им обработка. Изпирането на синтетични материали натрупва на дъното на океана повече от 14 млн. тона пластмасови микрочастици всяка година.

Данните сочат за глобален проблем със замърсяването на водите и създаване на риск за живота и здравето на хората, животните и екосистемите, локализирани в близост до фабрики, част от текстилния сектор.

За 20% от замърсената прясната вода в света е отговорна текстилната индустрия

Това са повече вредни емисии на парникови газове, предизвикани от международните полети и корабоплаването. По изчисления на ЕАОС около 270 кг емисии въглероден диоксид са генерирани от покупките на текстил в ЕС на човек. С други думи, това означава, че текстилните изделия, търгувани в ЕС, са реализирали 121 млн. тона емисии въглероден диоксид.