СЪДЕЙСТВАМЕ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА ЕКОЛОГИЯТА
И ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ
С УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕКСТИЛ
Асоциация за текстилно рециклиране

ЗА НАС

Наименованието на сдружението е „Асоциация за текстилно рециклиране“, съкратено АТР. Наименованието може да бъде изписвано допълнително на английски език по следния начин „Association for textile recycling”.
art ico

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

Текстилът оказва значително влияние върху околната среда по време на жизнения си цикъл. Голямото количество вода, енергия, пестициди и торове, които се използват в текстилната индустрия я нареждат сред една от най-замърсяващите индустрии.

Ето защо повторната употреба и рециклирането на текстил е важно да се превърне в една от добрите практики за отклоняване на отпадъци от депата, при спазване на йерархията за управление на отпадъците.

Рециклирането и повторната употреба на текстил, влакна и отпадъчни материали е ефективен метод за изграждане на устойчивост в производството на облекла.

Вижте още

art ico

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Вижте още