СЪДЕЙСТВАМЕ за развитието на екологията и дейностите, свързани с управление
на отпадъци от текстил

shape

Пълното наименование на сдружението е Асоциация за текстилно рециклиране (на английски „Association for textile recycling).

Асоциация за текстилно рециклиране

История на Асоциацията

Асоциация за текстилно рециклиране (АTР) е юридическо лице с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), развиващо дейност в частна полза, което не е ограничено със срок или друго прекратително условие. АТР е със седалище в гр. Благоевград и е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на 15.05.2019 г.
На 5 юли 2023 г. Европейската комисия публикува предложението си за преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците (РДО), с което ще въведе изисквания относно текстилните отпадъци. Сред новите изисквания са въвеждането на задължителни схеми за разширена отговорност на производителя (РОП) за текстил във всички държави- членки, при което таксите ще бъдат екомодулирани въз основа на екологичното представяне на текстила. Предложението е част от по- широк пакет от мерки за устойчиво използване на ключови ресурси и също произтича от Европейския зелен пакт и Плана за действие за кръговата икономика, които призовават за засилени и ускорени действия на ЕС и на държавите-членки за осигуряване на екологична устойчивост на текстилния сектор. Развитието на пазарите и на системите за разделно събиране на отпадъци, в т.ч. на тези за текстил, се нуждаят от подкрепа и подпомагане, като Асоциацията за текстилно рециклиране е учредена именно с тази цел – да участва активно в този процес.

Асоциация за текстилно рециклиране (АTР) е юридическо лице с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), развиващо дейност в частна полза, което не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

АРТ е със седалище в гр. Благоевград и е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на 15.05.2019 г.

На 5 юли 2023 г. Европейската комисия публикува предложението си за преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците (РДО), с което ще въведе изисквания относно текстилните отпадъци. Сред новите изисквания са въвеждането на задължителни схеми за разширена отговорност на производителя (РОП) за текстил във всички държави- членки, при което таксите ще бъдат екомодулирани въз основа на екологичното представяне на текстила. Предложението е част от по- широк пакет от мерки за устойчиво използване на ключови ресурси и също произтича от Европейския зелен пакт и Плана за действие за кръговата икономика, които призовават за засилени и ускорени действия на ЕС и на държавите-членки за осигуряване на екологична устойчивост на текстилния сектор.

Развитието на пазарите и на системите за разделно събиране на отпадъци, в т.ч. на тези за текстил, се нуждаят от подкрепа и подпомагане, като Асоциацията за текстилно рециклиране е учредена именно с тази цел – да участва активно в този процес.

Нашата мисия

Да защитаваме интересите на своите членове и на предприятията в сферата на управление на отпадъци от текстил или обувки.

Да подпомагаме професионалното развитие на своите членове и да се стремим към повишаване на авторитета им в страната и в чужбина.

Да си сътрудничим с местни, национални и международни организации със сходни на нашите цели и задачи и да стимулираме партньорските отношения и сътрудничеството с местни и чуждестранни организации.

СВЪРЖИ СЕ С НАС
Асоциация за текстилно рециклиране - мисия
Асоциация за текстилно рециклиране - визия

Нашата визия

Подпомагане и съдействие за развитието на дейности в сферата на управление на отпадъците от текстил и обувки.

Участие в процедурите по издаване или съгласуване на нормативни актове, регламентиращи дейностите по управление на отпадъците от текстил или обувки.

Лобиране за въвеждане на законодателни изменения в нормативната уредба относно отпадъците, както и в други сфери, свързани с дейността на нашите членове.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Основни ползи от рециклиране на текстил

Предотвратява замърсяването

Предотвратява замърсяването

Намалява използването на енергия и вода

Намалява използването на енергия и вода

Намалява използването на нови тъкани

Намалява използването на нови тъкани

Предотвратява замърсяването

Намалява използването на енергия и вода

Намалява използването на нови тъкани

Рециклирането на текстилни отпадъци осигурява още много ползи за околната среда

ВИЖ OЩЕ

Съдействаме за развитието на екологията и дейностите, свързани с управление на отпадъци от текстил

shape mobile

Съдействаме за развитието на екологията и дейностите, свързани с управление на отпадъци от текстил

shape mobile

Често задавани въпроси

Защо да рециклираме текстил?

Какво може да се рециклира?

Къде мога да предам текстил?

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини и събития

Символ за рециклиране на текстил

Еко такси дрехи (текстил) и обувки: Всичко за продуктовите такси

Текстилната индустрия е един от най-големите замърсители на околната среда, като произвежда около 92 милиона тона отпадъци годишно в световен мащаб. В Европа, средностатистическият гражданин изхвърля приблизително 11 килограма текстилни отпадъци годишно. Промишлените процеси, свързани с текстилното производство, също са значителен източник на замърсяване. Според Световния икономически форум, текстилната индустрия е отговорна за около 20% от глобалното промишлено замърсяване…

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Дрехи за рециклиране подредени на закачалка

Бъдещето на текстила: Иновативни технологии трансформират преработката

Благодарение на напредъка в технологиите, начинът, по който се произвеждат и преработват текстилните материали, се променя радикално. Механичното развлакняване, химическото рециклиране и биоразграждането предлагат нови, по-ефективни и екологични решения. В тази статия ще разгледаме как тези иновации трансформират текстилната индустрия и какви са потенциалните ползи за околната среда и икономиката. Механично развлакняване: Как работи и за какво се използва…

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Textile recycling meeting

Предизвикателствата и възможностите за текстилния сектор в Европейския Съюз

Предизвикателствата и възможностите за текстилния сектор в Европейския Съюз Асоциацията за рециклиране на текстил участва във важен форум в Брюксел Асоциацията за рециклиране на текстил участва на 21 ноември в Брюксел в организираното от текстилния клон на EuRIC събитие, свързано с текстилните отпадъци. На събитието присъстваха европейски законодатели, експерти по околната среда, водещи експерти в индустрията и представители на…

ВИЖ ПОВЕЧЕ
eu regulations for textile

Нови правила за текстилната индустрия предвижда ЕС

Нови правила за текстилната индустрия предвижда ЕС През юли т.г. ЕК представи нови правила за постигане на по-устойчиво управление на текстилните отпадъци. Фокусът им е насочен главно към носенето на отговорност от страна на производителите за целия жизнен цикъл на текстилните продукти. По данни на ЕК текстилното производство е четвъртата най-замърсяваща индустрия – след хранителната, жилищното строителство и мобилността….

ВИЖ ПОВЕЧЕ
eu measures for textile waste

Какви мерки предприема ЕС за справяне с текстилните отпадъци?

Какви мерки предприема ЕС за справяне с текстилните отпадъци? Преминаването към кръгови системи в производството и потреблението има определящо значение за постигане на климатична неутралност на ЕС до 2050 г. По тази причина през март 2020 г. Европейската комисия (ЕК) представи план за действие относно кръговата икономика, в който се засяга текстилната индустрия като ключов сектор. Защо текстилната индустрия?…

ВИЖ ПОВЕЧЕ
eco price of cheap clothes

Каква екологична цена плащаме, когато купуваме евтини дрехи в изобилие?

Каква екологична цена плащаме, когато купуваме евтини дрехи в изобилие? “Бързата мода” струва 400 кв.м земя, 9 куб.м вода и 391 кг ресурси годишно на човек Данните са на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и показват какво изисква средното потребление на текстилни продукти от един човек в ЕС към 2020 г. Цифрите онагледяват негативното въздействие върху планетата и…

ВИЖ ПОВЕЧЕ
ВИЖ ВСИЧКИ