Ползи от рециклиране на текстил

Ползи

Ползи от рециклиране на текстил:

В рамките на своя жизнен цикъл текстилът оказва значително влияние върху околната среда. Голямото количество вода, енергия, пестициди и торове, които се използват в текстилната индустрия, я нареждат сред един от най-големите замърсители в индустриалната сфера.

Ползи от рециклиране на текстил 2

Ето защо повторната употреба и рециклирането на текстил е важно да се превърне в една от добрите практики за отклоняване на отпадъци от депата при спазване на йерархията за управление на отпадъците.

Рециклирането и повторната употреба на текстил, влакна и отпадъчни материали е ефективен метод за постигане на устойчивост в производството на облекла.

Текстилните отпадъци съставляват между 2 и 5% от общите битови отпадъци, които се депонират ежегодно в страната. Отпадъчният текстил е проблем не само в нашата страна, но и в световен мащаб, тъй като естествените влакна се разграждат с години, а изкуствените изобщо не се разграждат. Някои видове текстил, като вълната например, се разлагат, но отделят метан и въглероден диоксид в атмосферата, което допринася за глобалното затопляне. Синтетичните тъкани в депото пък отделят азотен оксид, който е мощен парников газ. Токсичните вещества замърсяват подземните води и околните почви.

Текстилът е източник на емисии на парникови газове, който не е за пренебрегване. Рециклирането му е единственият вариант за да се ограничи количеството на текстилните отпадъци, което ще допринесе и за намаляване на емисиите на парникови газове.

Основни ползи

Рециклирането на текстилни отпадъци също така осигурява много ползи за околната среда, например:

Намалява 
пространството, което се използва за депа

Намалява
пространството, което се използва за депа

Oграничава 
парниковите газове, отделяни от изхвърления текстил

Oграничава
парниковите газове, отделяни от изхвърления текстил

Намалява използването на нови тъкани

Намалява използването на нови тъкани

Намалява
пространството, което се използва за депа

Oграничава
парниковите газове, отделяни от изхвърления текстил

Намалява използването на нови тъкани

Намалява използването на енергия и вода

Намалява използването на енергия и вода

Предотвратява замърсяването

Предотвратява замърсяването

Намалява търсенето на оцветители

Намалява търсенето на оцветители

Намалява използването на енергия и вода

Предотвратява замърсяването

Намалява търсенето на оцветители