ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

faq icon

 1. ЗАЩО ДА РЕЦИКЛИРАМЕ ТЕКСТИЛ?

  Текстилната промишленост на ЕС генерира около 16 милиона тона отпадъци годишно. Голяма част от тези отпадъци се изхвърлят на сметища или изгарят, с голямо въздействие върху околната среда и с големи разходи. Също така се губят ценни ресурси, което може да се предотврати, когато се рециклират отпадъци.

  Повечето от използваните дрехи и текстил могат да бъдат използвани повторно и рециклирани. Можете да помогнете за намаляване на количеството дрехи и текстилни отпадъци, които ако не се използват повторно или рециклират, отиват в депата или се изгарят.

  Когато е възможно дрехите да се използват повторно. Съществуват и различни начини за рециклиране на отпадъчния текстил, като в основните случаи, той се превръща в парцали или във влакна, от които могат да се създадат нови продукти.

 2. КОИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ПОВТОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ?

  • Осигурява евтино облекло за домакинства с ниски доходи по целия свят.
  • Допринася за постигане на директивните цели до 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци да се увеличат най-малко до 55 % от теглото.
  • Намалява се необходимостта от създаване на повече пространство за депониране.
  • Намалява замърсяването, създавано от изгарянето на отпадъчния текстил.
  • Рециклирането на текстилни изделия спестява на околната среда тонове химикали, отпадъчни продукти и отпадъчни води, които се използват в производството на облекло.

 3. КАКВО МОЖЕ ДА СЕ РЕЦИКЛИРА?

  Всяко облекло и текстил стига да са сухи, могат да бъдат използвани повторно и рециклирани.

  Дори ако текстила е замърсен, скъсан, прекалено износен или остарял, той може да се използва в индустрията за рециклиране, така че не го изхвърляйте.

  Само текстил, който е намокрен (и мухлясал) или е бил замърсен с опасни замърсители (напр. бензин), не може да се рециклира.

 4. МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ РЕЦИКЛИРАН ТЕКСТИЛ СЪС СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА?

  Да, може. Всички тъкани могат да бъдат рециклирани, ако не са замърсени с мазнини или други опасни замърсители.

 5. КАК СЕ РЕЦИКЛИРА ТЕКСТИЛ?

  Почти всички използвани дрехи и текстил могат да бъдат повторно използвани или рециклирани: по- голяма част се използват повторно като облекло; друга част се превръщат в индустриални кърпи за полиране / бърсане и част от отпадъчния текстил се преработва във влакна, които се влагат в нови продукти.
  В сектора за повторна употреба и рециклиране на текстил се включват дейности като събиране, преработване, дистрибуция на всички видове използвани дрехи и текстил.
  Процесът на събирането на дрехи и отпадъчен текстил обхваща всички възможни източници като: домакинствата, здравни институции, хотели и други предприятия, които използват големи количества текстилни продукти. Това са предимно използвани дрехи, памук, найлон, деним, вълна и бельо, които вече са преминали през потребителския пазар и отново се рециклират, и се превръщат в продукт за потребителския пазар.
  Друг източник на текстилни отпадъци представляват остатъците или страничните продукти от текстилната, оптичната и памучната промишленост. Те се използват в автомобилостроенето, обзавеждането, производство на матраци, грубите прежди, хартиената промишленост и други.
  Преработвателите сортират и третират използваното облекло и текстил. В обектите, в които са сортирани събраните дрехи и текстил, артикулите се преработват в големи бали, които се предават за рециклиране.
  Използваните дрехи или текстил, могат да бъдат нарязани и да се преобразуват в парцали за почистване за промишлени, търговски и други крайни клиенти.
  Друга част от тях се рециклират във влакна, които отново се използват за производство на дрехи, текстил и други продукти.

 6. КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕДАДЕТЕ ТЕКСТИЛ?

  • Потърсете контейнери за разделно събиране на текстил във Вашия град.
  • Някои магазини за дрехи, които приемат обратно дрехи втора употреба.
  • Проверете за фирми, които събират, приемат и рециклират текстилни отпадъци – на сайта на ИАОС има полезна информация: www.eea.government.bg
  • Включвайте се в инициативи за разделно събиране на текстилни отпадъци.

 7. ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ:

  • Замърсяващите вещества, които се откриват в отпадъчните води, генерирани от пране на памук, съдържат олово, цинк и други тежки метали.
  • Повечето рециклирани парцали за бърсане и почистване са произведени от рециклиран текстил, който е бил отклонен от депата.
  • Памукът, използван за производството на кърпи, е най-зависимата от пестициди култура в света.

 8. КАКВО НЕ МОГА ДА ПРЕДАВАМ?

  Само текстилни артикули могат да бъдат предавани за рециклиране.
  Моля, не предавайте електроника, матраци, смесени отпадъци или други нетекстилни артикули. Вижте списъка на рециклируемите материали.