Как се рециклира текстил?
Как се рециклира текстил?

Как се рециклира текстил?

Рециклирането на текстил е процесът, чрез който старите дрехи и други текстилни изделия се възстановяват за повторна употреба или се рециклират като материали. Тези дейности са основата на индустрията за рециклиране на текстил.

Етапите в процеса на рециклиране на текстил включват: даряване, разделно събиране, сортиране и преработка на текстил, след това – последващо транспортиране до крайни потребители на използвани дрехи, парцали или други рециклирани материали.

1

Даряване на текстил

2

Разделно събиране

3

Сортиране и преработка

4

Транспортиране до крайни потребители

Как се рециклира текстил? 2

Веднъж попаднали в депата, на текстилните влакна може да отнеме стотици години, за да се разложат. При този процес те отделят в атмосферата метан и CO2. Освен това синтетичните тъкани не могат да се разлагат и след като попаднат в депата, може да отделят токсични вещества в подземните води и околните почви.

Ето защо са важни екологичните ползи от рециклираните текстил, които са в следните направления:

Пести се пространство за депониране, като се има предвид, че синтетичните влакна не се разлагат, а естествените могат да отделят парникови газове;

Избягва се използването на първични влакна;

Намалява потреблението на енергия и вода;

Избягва се замърсяването;

Намалява търсенето на оцветители.

Съществуват разлики при рециклирането на естествени и на синтетични влакна, като тук ще споменем само основните.

Рециклиране на естествен текстил:

СортиранеВходящият материал, който не е подходящ за повторна употреба, се сортира по вид и цвят – по този начин се предотвратява нуждата от допълнително оцветяване. Предимство на цветовото сортиране е и това, че не се изисква повторно измиване, при което се пести енергия и се избягват замърсителите.

ШредиранеСлед това текстилните тъкани се изтеглят на влакна или се шредират. В зависимост от крайната употреба на преждата, могат да бъдат включени и други влакна.

КардиранеСледва почистване на преждата и смесване през процес на кардиране.

ПренавиванеСлед това преждата се пренавива и e готова за последващо използване за тъкане или плетене.

ПриложениеВлакната, които не са подходящи за този процес, се използват за текстилни пълнежи, например в матраци.

Рециклиране на полиестерен текстил:

Процесът преминава през по-различни етапи: облеклата се шредират и след това се гранулират за преработка в полиестерни чипсове. Впоследствие се разтопяват и се използват за създаване на нови влакна, които се прилагат в нови полиестерни тъкани.

Рециклиране на естествен текстил
Рециклиране на полиестерен текстил
Какъв текстил може да се рециклира

Какъв текстил може да се рециклира?

Рециклирането на текстил e от голямо значение за опазване на околната среда
и спестяване на природни суровини. Вие можете да дадете своя принос.

По-долу е даден списък на дрехи, обувки и други текстилни изделия, които могат да бъдат рециклирани. Когато предавате текстил за рециклиране, помнете, че всички изделия трябва да бъдат чисти и сухи.

ИЗТЕГЛИ СПИСЪК