Как се рециклира текстил?

test featuredРециклирането на текстил е процесът, чрез който старите дрехи и други текстилни изделия се възстановяват за повторна употреба или се рециклират като материали. Тези дейности са основата на индустрията за рециклиране на текстил. Етапите в процеса на рециклиране на текстил включват даряване, разделно събиране, сортиране и преработка на текстил, а след това последващо транспортиране до крайни потребители на използвани дрехи, парцали или други рециклирани материали.

Веднъж попаднали в депата на текстилните влакна може да отнеме стотици години, за да се разложат. При този процес те отделят метан и CO2 в атмосферата. Освен това, синтетичните тъкани не са пригодни да се разлагат и попаднали в депата може да отделят токсични вещества в подземните води и околните почви.

Ето защо са важни екологичните ползи от рециклираните текстил, а те са в следните насоки:

  • Пести се пространство за депониране, като се има предвид, че синтетичните влакна не се разлагат, а естествените влакна могат да отделят парникови газове
  • Избягва се използването на първични влакна
  • Намалено потребление на енергия и вода
  • Избягване на замърсяването
  • Намалено търсене на оцветители

Съществува разлика при рециклиране на естествените и синтетичните влакна, като тук ще споменем само основни насоки и различия.

За естествен текстил:

  • Входящият материал, който не е подходящ за повторна употреба, се сортира по вид материал и цвят. По този начин се осуетява необходимостта от допълнително оцветяване. Цветовото сортиране има предимство, и че не се изисква повторно измиване, като така се спестява енергия и се избягват замърсителите.
  • След това текстилните тъкани се изтеглят на влакна или се шредират, като понякога се въвеждат други влакна в преждата. Материалите се раздробяват или изтеглят във влакна. В зависимост от крайната употреба на преждата, могат да бъдат включени и други влакна.
  • Преждата след това се почиства и се смесва през процес на кардиране
  • След това преждата се пренавива и e готова за последващо използване при тъкане или плетене.
  • Някои влакна обаче не са подходящи за този процес и те се използват за текстилни пълнежи, като например в матраци.

Когато говорим за рециклиране на полиестерен текстил, то процесът преминава през по-различни етапи: облеклата се шредират и след това се гранулират за преработка в полиестерни чипсове. Впоследствие те се разтопяват и се използват за създаване на нови влакна за използване в нови полиестерни тъкани.