КАКЪВ ТЕКСТИЛ МОЖЕ ДА СЕ РЕЦИКЛИРА?

check ico

Рециклирането на текстил e от голямо значение за опазване на околната среда и спестяване на природни суровини, и Вие може да допринесете за него.

По-долу е даден списък на примерни дрехи, обувки и други текстилни изделия във Вашия дом, които могат да бъдат рециклирани. Всички изделия могат да бъдат рециклирани.

Когато предавате текстил за рециклиране, помнете, че всички изделия трябва да бъдат чисти и сухи.